0212 670 10 57 info@yaylatav.com Harita

Hizmetlerimiz

Sertleştirme ve meneviş olayı birbiri ardına uygulanırsa bu işleme ıslah ısıl işlemi denir.

Sıcak iş takım çeliklerinin sertleşmesi büyük ölçüde alaşımlı soğuk iş takım çeliklerine benzer, ancak meneviş sıcaklıkları oldukça yüksektir.

Bu çeliklerin kullanılması, takımlarda maximum yüzey sıcaklığının en fazla 200oC'ye kadar yükselebildiği özellikle talaşsız ve talaşlı şekil verme işleridir.

Yapıdaki homojensizlikler giderilir ve daha ince taneli yapıya ulaşır.

Vakum altında sertleştirme işlemi özellikle takım veya yüksek hız çeliklerinin sertleştirilmesi için kullanılan ısıl işlem çeşididir. Islah işleminden farklılığı ısıtma ve soğutma ortamlarıdır.