0212 670 10 57 info@yaylatav.com Harita

Vakum Sertleştirme

Hizmetlerimiz

Vakum Sertleştirme

Yüksek Teknoloji Vakum Sertleştirme Isıl İşlemi Ne demektir?
Vakum sertleştirme işlemi genel olarak takım, kalıp ve martenzitik paslanmaz çeliklerin sertleştirmesinde kullanılan bir yöntemdir. Yüksek teknoloji Vakum Sertleştirme işlemi, ıslah işlemi ile aynı mantıkta olarak, temel farklıklıkları kullanılan ekipman, atmosferik ortam ve soğutma ortamı oluşturmaktadır. Yüksek teknoloji Vakum sertleştirme işlemi uygulanacak çelik, öncelikle vakum fırınında vakum ortamına alınır. Böylece ısıtma süresince atmosferden malzeme yüzeyine difüze olacak impüritelerin önüne geçilmiş olunur. Vakumlama işlemi ardından fırın proses sıcaklığına çıkarılır (850-1250 derece) ve bu sıcaklıklarda östenitik dönüşüm gerçekleşir. Östenit dönüşümü gerçekleştikten sonra soğutma aşamasına geçilerek çelikte martenzitik dönüşüm (sertleştirme) tamamlanır. Soğutma ortamı olarak yüksek basınç altında azot, hidrojen,argon veya yağ kullanılabilir. Martenzitik dönüşümü tamamlanmış çelik, gerekli ise kalıntı östenitin giderilmesi için derin soğutma işlemine ve ardından meneviş işlemine, gerekli değilse direkt olarak, istenen sertliğin ve gerilimin alınması için menevişleme işlemine gönderilir. 

Menevişleme işlemi ardından malzeme istenen sertliğe ve mikroyapıya ulaşmış bir halde üretimindeki bir sonraki aşamaya hazır hale gelir.

Firmamızda vakum sertleştirme işlemleri detaylı şekilde ve profesyonelce yapılmaktadır.

İşlemin Faydaları

Düşük atıklık

Homojen sertlik

Mükemmel yüzey temizliği

Yüksek Aşınma Direnci

Yüksek Mukavemet

Yüksek Yorulma Direnci

Yüksek Sertlik

Yüksek Tokluk

Yüksek Darbe Dayanım

Yüksek Kararlılık

Vakum sertleştirme işleminin diğer sertleştirme işlemlerine göre en temel farkı vakum ortamında işlemin gerçekleştirilmesidir. Bu sebep ile işlem içerisinde bulunan ısıtma ve soğutma adımları çok homojen olarak gerçekleşir , ayrıca bu vakum ortamı işlem sonunda malzeme yüzeyinin çok temiz kalmasını sağlar.

İşlemin Uygulanabileceği Çelikler

Vakum sertleştirme işleminde soğutma ortamı olarak genellikle azot gazı kullanıldığı için soğutma hızı diğer işlemlere göre daha düşüktür. Bu sebep ile işlemin uygulanacağı çeliğin yüksek alaşımlı ve yüksek swertleşebilirlik özelliğine sahip olması gerekmektedir. Vakum sertleştirme işleminde sık olarak ; soğuk iş takım çeliği, sıcak iş takım çeliği, plastik kalıp çeliği, yüksek hız çeliği ve martenzitik paslanmaz çelikler kullanılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda piyasada yoğun kullanılıp, vakum sertleştirme işlemi uygulanan çelikler ve işlem sonrası alabileceği maksimum sertlik değerleri rockwell cinsinden verilmiştir.

İşlem Sonrası Olabilecek Olasılıklar

Vakum sertleştirme işleminde diğer işlemlere göre çok daha az görülmesine rağmen, en çok sıkıntı yaratan problemlerin başında malzemelerde boyut değişikliği, yani atıklık gelmektedir.

Isıl işlem doğası gereği, ani sıcaklık değişimleri sonucunda çelikte gerilmeler oluşturarak boyut değişikliklerine sebebiyet vermektedir. Öngörülenden fazla oluşan ve hata olarak nitelendirilecek boyut değişikliklerinin temel sebebi 3 ana grupta incelenebilir. İlk olarak ısıl işlem prosesinde yapılabilecek hatalar, ikinci olarak kalıp tasarım hataları ( yoğun şekilde görülen ince - kalın kesit geçişleri vb. ) ve son olarak talaşlı imalat aşamasında malzemede oluşan kalıntı gerilmeler. Yukarıda bahsedilen boyut değişikliğinin sonucu olarak çatlaklar da oluşabretici firma işlem öncesi parça yüzeyindeki temizlik kriterlerini doğru bir şekilde saptamalıdır. Hassas temiz bir yüzey beklentisi var ise firmamıza gönderilen ürünlerde kesme sıvısı, bor yağı vb. yüzey kalıntıları minimum seviyelerde olmalı veya firmamız dan işlem öncesi yüzey temizliği hizmeti talep edilmelidir .Aksi durumlarda işlem sonrası parça yüzeyinde kalıntı, yağ ve kir tabakaları bulunabilir.

  • Düşük atıklık

  • Homojen sertlik

  • Mükemmel yüzey temizliği

  • Yüksek Aşınma Direnci

  • Yüksek Mukavemet

  • Yüksek Yorulma Direnci

  • Yüksek Sertlik

  • Yüksek Tokluk
  • Yüksek Darbe Dayanım
  • Yüksek Kararlılık

Vakum sertleştirme işleminin diğer sertleştirme işlemlerine göre en temel farkı vakum ortamında işlemin gerçekleştirilmesidir. Bu sebep ile işlem içerisinde bulunan ısıtma ve soğutma adımları çok homojen olarak gerçekleşir , ayrıca bu vakum ortamı işlem sonunda malzeme yüzeyinin çok temiz kalmasını sağlar