0212 670 10 57 info@yaylatav.com Harita

Kalite Politikası

Kurumsal

Yayla Tav Kalite Politikası

Kuruluşumuz en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir.
Bu kapsamda Kalite ve İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir.

KALİTE
Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizin zamanında teslimatlarını gerçekleştirip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak.
“Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek.


YASAL MEVZUATA UYUM
“Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir mükemmellikte çalışmak.

TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI
Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak.

EMNİYET VE TASARRUF
İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirler almak, iş kayıplarını önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek, doğaya hassas, maksimum verimlilik ile üretimi sağlamak.
Doğal kaynak, üretim kaynakları ve tüm girdileri en verimli şekilde tutarak, yüksek performans elde edebilmek.

EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME
Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.

SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME
Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve sistemin performansını / etkinliğini sürekli iyileştirmek.
Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.